Звіт ТОВ "МегаКом" за 2018 рік

Додаток
до Положення про якість телекомунікаційних послуг 


Звіт
оператора телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг
за 2018 рік

Подають 

Термін подання 

Оператори телекомунікацій - НКРЗІ 

до 30 січня після звітного періоду 


Код рядка 

Респондент:

0101 

Найменування/Ім'я: Товариство з обмеженою відповідальністю «МегаКом»

0102 

Місцезнаходження/Місце проживання: 47501, Тернопільська обл., м.Бережани, вул. Академічна, 1/3_
(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

0201 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця-платника податків 30916241

0202 

Код території за КОАТУУ 

6120410100

0203 

Код виду економічної діяльності за КВЕД 

61.10

0204 

Код організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ 

240

0205 

Код міністерства, іншого ЦОВВ, якому підпорядкований оператор зв'язку за КОДУ* 

  


Форма N 11-ЯТП
(річна)

             ЗАТВЕРДЖЕНО
             Рішення НКРЗ
             15.04.2010 N 174 


1. Рівні показників якості телекомунікаційних послуг та обслуговування споживачів

Код рядка 

Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗІ для оприлюднення 

Одиниця виміру 

Рівень, який встановлений центральним органом виконавчої влади в галузі

Рівень, який був запланований на звітний рік** 

Досягнутий рівень за звітний рік*** 

Запланований рівень на поточний рік 

А 

Б 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

0300 

Назва телекомунікаційної послуги:

  

  

  

  

  

0301

Нормований час усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі та відновлення доступу до послуг зі встановленими значеннями показників якості

Тчупн

не більше як одна доба

не більше як одна доба

не більше як одна доба

не більше як одна доба

0302

Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності)

Qзнкр

не більше ніж 1%

не більше ніж 1%

не більше ніж 1%

не більше ніж 1%

0303

Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування

Qзоао

не більше ніж 1%

не більше ніж 1%

не більше ніж 1%

не більше ніж 1%

0304

Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування

Qзтао

не більше ніж 1%

не більше ніж 1%

не більше ніж 1%

не більше ніж 1%

0305  

Відсоток реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі.

Qчвзв

не менше ніж 90%-

не менше ніж 90%-

100%

не менше ніж 90%-

0306  

Відсоток незадовільних з’єднань за швидкістю передачі даних

Qнзшп

не більше ніж 10%

не більше ніж 10%

0%

не більше ніж 10%

0307  

Відсоток успішних реєстрацій у мережі

Qпрм

не менше ніж 90%-

не менше ніж 90%-

100%

не менше ніж 90%-

0308 

Відсоток відмов

Qвідм

не більше ніж 10%

не більше ніж 10%

0%

не більше ніж 10%


2. Дані про окремий структурний підрозділ оператора та/або ООВ, які здійснювали випробування показників якості

Код рядка 

Назва окремого структурного підрозділу оператора та/або акредитованого органу з оцінки відповідності (ООВ) 

Серія, номер, дата отримання атестата акредитації (за наявності) 

Номер, дата протоколу випробувань 

Період, протягом якого здійснювались випробування 

А 

1000 

2000 

3000 

4000 

1001

Західна філія ДП «Український державний центр радіочастот»

ПТ-269/17 від 29.11.2017

№61-11/МЕ01

07.11.2018 р

* Тільки для підприємств державного сектору.

** При первинному заповненні форми інформація не заповнюється.

*** Рівні показників (параметрів) якості, які були визначені під час проведення випробувань оператором та/або акредитованим органом з оцінки відповідності (ООВ).

Друковане періодичне видання, в якому оприлюднена інформація про якість послуг (назва, номер, дата):  Газета «Береж.інфо», № 3 (396) від 07 лютого 2019 р. 

Адреса веб-сторінки, на якій оприлюднена інформація про якість послуг: _http://www.info.berezhany.net/____________________

Керівник

_______________________
(підпис)

М. П. 

____Криворучка Сергій Володимирович____
(П. І. Б.) 

Виконавець 

   _________________
(підпис) 

     Криворучка Сергій Володимирович____
(П. І. Б.) 

адреса електронної пошти: 

__info@ber.te.ua_____________ 

телефон: 

_(03548)21011, (067)2083727 

факс: 

____________________________ 

*(додаток із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії,

що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 10.02.2015 р. N 80)