Моніторинг виконання бюджету Бережанської МТГ за І півріччя 2021 р.

Аналітична записка

Підготували: Лук’янова Марія, Мигович Ірина, Олексів Ганна, Кухарук Степан.

ВСТУП

Моніторинг стану надходження доходів до місцевого бюджету разом з аналізом видаткової частини має на меті оцінку поточного стану справ в громаді, виявлення проблемних місць в процесах формування місцевого бюджету та підготовки обґрунтованих висновків і пропозицій, як основи для прийняття відповідних управлінських рішень місцевою владою.

Бюджет 2021 року формувався в умовах створення нової об’єднаної територіальної громади. Це супроводжувалося невизначеністю та певними ризиками, зокрема в частині бюджетно-податкової політики на національному рівні (неясне було зарахування акцизу з пального до бюджетів місцевого рівня). З огляду на це, аналіз виконання бюджету громади за перше півріччя має велике значення з огляду на побудову якісної місцевої фінансової політики.

Для прийняття виважених управлінських рішень на перспективу важливо враховувати рівень розвитку громад-конкурентів: Саранчуківської, Нараївської, Козівської, Підгаєцької, Зборівської, а також орієнтуватися на середньообласні та середньонаціональні показники. Аналітична записка підготовлена з урахуванням даного моменту.

 

АНАЛІЗ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

За результатами піврічної діяльності бюджет Бережанської МТГ в частині доходів виконано на 54 %. Дохідну частину сформовано на 54% за рахунок офіційних трансфертів, на 43 % - за рахунок податкових надходжень (рис.1).

Податкові надходження в сумі 42 млн.грн забезпечено за рахунок ПДФО (67 %), місцевих податків та зборів (26%), акцизу (6%). Місцеві податки та збори забезпечено на 61 % від єдиного податку, 39% - податку на майно (63% - це орендна плата; 21 % - земельний податок; 15 % - податок на нерухоме майно).

 

Рис.1. Структура доходів бюджету громади

Джерело: https://openbudget.gov.ua/local-budget/19548000000/info/indicators

У 2021 р. спостерігається в цілому позитивна динаміка до збільшення дохідної частини бюджету (на 62 % до аналогічного періоду 2020 року). Але ж і видатки зросли на 65 % (рис.2.)

 

Рис.2. Динаміка доходів та витрат бюджету

Джерело: https://openbudget.gov.ua/local-budget/19548000000/info/indicators

У розрахунку на одного жителя громади отримали доходів загального фонду 1598 грн, у той час як в середньому по Україні цей показник становить 2392 грн / особу, по Тернопільській області – 1629 грн / особу. Бережанська МТГ відстає від сусідніх громад-конкурентів: від Підгаєцької – на 520 грн / особу, Козівської – на 360 грн / особу (рис.3).

 

Рис 3. Доходи загального фонду в розрахунку на 1 жителя громади, грн

Джерело: https://decentralization.gov.ua/news/13835

Залежність громад від трансфертів теж є досить високою: в середньому по Україні частка доходів за рахунок трансфертів – 46%, в Тернопільській області – 55%, Бережанській МТГ – 51%. На 1 грн власних доходів загального фонду отримали 1,21 грн трансфертів. Це свідчить про значну залежність від державного бюджету, що суперечить впровадженій реформі децентралізації. Оскільки чим вищою часткою міжбюджетних трансфертів характеризуватиметься дохідна частина місцевих бюджетів, тим більш централізована система, а також більша залежність органів місцевої влади. Дещо краща ситуація в сусідніх громадах: Зборівській (50%), Козівській (46%), Підгаєцькій (44%). Найменша залежність від трансфертів в Тернопільській МТГ (20%) та Чортківській МТГ (34%).

 

Рис. 4. Частка доходів громад за рахунок трансфертів, %

Джерело: https://decentralization.gov.ua/news/13835

Рівень дотаційності бюджетів в середньому по Україні – 15%, по Тернопільській області – 24%, по Бережанській МТГ – 21%, що є вищим за середньонаціональний рівень, але нижчим за середньообласний. Краща ситуація в Тернопільській (реверсна – 4%), Чортківській (0%), Підгаєцькій (3%), Козівській (14%), Зборівській (16%) громадах.

 

Рис. 5. Рівень дотаційності бюджетів, %

Джерело: https://decentralization.gov.ua/news/13835

Частка місцевих податків і зборів в загальному фонді бюджетів громад в середньому по Україні складає 34%. Найкращий рівень заробляння самим на себе в Нараївській (39%), Саранчуківській (35%), Зборівській (34%) та Козівській (32%) громадах.

 

Рис. 6. Частка місцевих податків і зборів у доходах громад, %

Джерело: https://decentralization.gov.ua/news/13835

У динаміці все ж спостерігаємо збільшення частки місцевих податків у дохідній частині Бережанського бюджету з 16% у 2020р. до 25% у першому півріччі 2021 р.

 

Рис. 7. Динаміка місцевих податків і зборів у доходах громад, %

Джерело: https://surl.li/rmhg

Аналізуючи дохідну частину в розрізі окремих податків бачимо, що є певне недоотримання акцизу. Так у 2021 р. в Бережанах отримали лише 41 % акцизу від рівня 2020 року. Це становить 94 грн / особу, в той час як в Зборівській громаді зібрали 110 грн / особу, Чортківській – 183 грн / особу, Тернопільській – 300 грн / особу акцизу.

 

Рис. 8. Надходження акцизу в розрахунку на одного жителя громади, грн / особу

Джерело: https://surl.li/rmhg

Єдиного податку до бюджету Бережанської МТГ в 2021 р. зібрали на рівні 54 % до 2020 р. або на рівні 92 % до запланованого (244 грн / особу). У цей же час Козівська громада зібрала 279 грн / особу, Чортківська – 286 грн / особу,Зборівська – 387 грн / особу, Тернопільська – 684 грн / особу.

 

Рис. 9. Надходження єдиного податку в розрахунку на одного жителя громади, грн / особу

Джерело: https://surl.li/rmhg

План надходжень по платі за землю у 2021 р. виконано за перше півріччя на 92 % - зібрали в розрахунку на одного жителя 133 грн. При цьому в найближчих сусідів-конкурентів в розрахунку на 1 особу надійшло плати за землю: Нараїв – 333 грн, Саранчуки – 248 грн, Козова – 327 грн, Підгайці -220 грн. Є недооцінений потенціал новоприєднаних сільських територій та їх земельних ресурсів.

 

Рис. 10. Надходження плати за землю в розрахунку на одного жителя громади, грн / особу

Джерело: https://surl.li/rmhg

Аналіз дохідної частини бюджету Бережанської МТГ вказує на наявність значних резервів її збільшення в частині власних надходжень: плати за землю, орендної плати, акцизу, єдиного податку тощо.

 

АНАЛІЗ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

За результатами піврічної діяльності бюджет Бережанської МТГ в частині видатків виконано на 51 %.

Видатки розподілились наступним чином: 68 % - освіта, 14 % - виконання функцій управління громадою (, з яких 85 % - витрати на міську раду, 15 % - міжбюджетні трансферти), 7% - духовний та фізичний розвиток (з них -76 % - культура, 24 % - спорт), 4 % - ЖКГ, 3% - охорона здоров’я, 2% - соціальний захист та соціальне забезпечення.

 

Рис.11. Структура видатків бюджету громади

Джерело: https://openbudget.gov.ua/local-budget/19548000000/info/indicators

Негативним є переважання витратної частини загального фонду бюджету над дохідною, що спостерігається в цілому по Україні (-1765 грн / особу). По нашій області (-2101 грн) найкраща ситуація в Тернопільській МТГ (-412 грн). Витратна частина загального фонду в Бережанській МТГ на 1897 грн переважає дохідну (більш, ніж удвічі).

 

Рис. 12. Доходи і видатки загального фонду бюджету, грн/1 особу

Джерело: https://decentralization.gov.ua/news/13835

Розглянемо більш детально видатки на освіту в розрахунку на одного учня. У середньому по Україні ці видатки складають 23 тис грн / учня, по Тернопільщині - майже 24 тис.грн / учня. В Бережанській МТГ вартість навчання 1 учня – 19 тис.грн, що на 4 тис.грн менше, ніж по Україні. Для порівняння в Чортківській МТГ такі витрати складають 16 тис.грн / учня, в Тернопільській МТГ – 14 тис.грн / учня.

 

Рис. 13. Видатки на освіту, грн / 1 учня

Джерело: https://decentralization.gov.ua/news/13835

Видатки на культуру та спорт в Бережанській МТГ становлять 7% в загальних витратах. По Україні даний вид видатків складає 185 грн / особу, по Бережанській МТГ – 247 грн / особу. В сусідніх громадах відповідно виділяють у розрахунку на 1 жителя громади: Зборів – 251 грн, Козова – 227 грн, Підгайці – 205 грн, Тернопіль – 184 грн, Чортків – 157 грн, Нараїв – 150 грн, Саранчуки – 115 грн.

 

Рис. 14. Видатки на духовний та фізичний розвиток, грн / особу

Джерело: https://decentralization.gov.ua/news/13835

Середній рівень видатків на утримання апарату управління місцевих рад в розрахунку на 1 жителя по Україні становить 591 грн / особу, по Тернопільській області – 489 грн / особу. У Бережанській МТГ видатки на управління складають 424 грн / особу, що на 65 грн менше середньообласного і на 167 грн менше загальнонаціонального рівня витрат. Трохи менше в Зборові – 401 грн / особу, Чорткові – 375 грн / особу, Тернополі – 327 грн / особу.

 

Рис. 15. Видатки на утримання апарату управління в розрахунку на 1 мешканця, грн / особу

Джерело: https://decentralization.gov.ua/news/13835

Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду по Україні в середньому становить 83 %, по області – 86 %. У Бережанській МТГ даний показник – 84 %, що є вищим середньонаціонального, але меншим за середньообласний. В Чорткові частка зарплати в видатках на рівні 75 %, в Тернополі – 68%.

Дані значення вказують на високий рівень «проїдання» бюджетів, тобто значна їх частка йде на захищені статті, і малий відсоток залишається на розвиток.

Рис. 16. Питома вага заробітної плати у видатках загального фонду, %

Джерело: https://decentralization.gov.ua/news/13835

Негативною є тенденція до збільшення частки витрат на оплату праці апарату управління в дохідній частині бюджету. У першому півріччі вона зросла на 6 % у порівнянні з рівнем 2020 року, що потребує оперативного прийняття відповідних управлінських рішень з метою запобігання росту даної статті витрат до кінця поточного року.

 

Рис. 17. Частка витрат на оплату праці загально державних функцій (місцеве самоврядування) від дохідної частини бюджету загального фонду, %

Джерело: https://surl.li/rmhg

Про певний рівень розвитку, закладений в бюджетах, вказують капітальні видатки. Обсяги капітальних видатків відображають спроможність ОТГ забезпечувати соціально-економічний розвиток, можливості для реалізації проектів інфраструктурного розвитку, створення матеріальних активів або отримання соціального ефекту.

Так, в середньому по Україні на 1 жителя припадає 226 грн капвидатків / особу (5% у загальних видатках бюджету), по області відповідно 132 грн / особу (4%). У Бережанській МТГ капітальні видатки складають 27 грн / особу (менше 1% в загальних видатках).

 

Рис. 18. Капітальні видатки в бюджетах громад

Джерело: https://decentralization.gov.ua/news/13835

Наведені дані засвідчують наявність значної диференціації у ресурсному забезпеченні громад Тернопільської області. Зважаючи на це, необхідним є спрямування державної економічної та бюджетної політики на підвищення фінансового потенціалу територій, які цього потребують, та здійснення максимально можливого вирівнювання міжрегіональних фінансових диспропорцій з метою забезпечення громадян належним рівнем публічних послуг незалежно від місця їхнього проживання.

Аналіз видаткової частини вказує на необхідність оптимізації витрат на утримання апарату управління, культури, освіти; перегляду можливості збільшення видатків на розвиткові проекти.

 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Як показує практика, наявних коштів у бюджеті громади не вистачає, щоб повною мірою забезпечити потреби її життєдіяльності. Недостатні обсяги власної дохідної бази місцевого бюджету не дозволяють Бережанській міській раді якісно фінансувати всі видатки, пов’язані із виконанням покладених на неї функцій і завдань.

Є потреба в чіткому розумінні органом місцевого самоврядування необхідності посилення роботи над збільшенням дохідної частини бюджету та пошуку додаткових джерел надходжень, залучення наявних резервів податків і зборів до місцевих бюджетів, вирішення проблем легалізації землі та заробітної плати задля фінансування наявних потреб громади; підвищенні ефективності прийняття управлінських рішень, а також посиленні зацікавленості місцевих органів влади у збільшенні власного ресурсного потенціалу із використанням новітніх та прогресивних інструментів впливу на економічне зростання; посилення прозорості щодо формування та використання коштів місцевих бюджетів.

Необхідно сформувати інформаційну базу даних наявної податкової бази громади та забезпечити ефективне управління нею: інвентаризація податкової бази та платників податків; повний облік ресурсів громади; визначення ймовірних «точок зростання» (створення нових підприємств, нових робочих місць, розвиток малого та середнього бізнесу тощо); перегляд договорів оренди та мінімальних ставок оренди (майна, землі).

Для виявлення резервів додаткового надходження доходів «Фінансовому управлінню» Бережанської міської ради необхідно налагодити та підтримувати тісну співпрацю з місцевими контролюючими органами. Щодо земельного податку та орендної плати за землю, то, як правило, необхідно періодично (хоча б один раз на пів року) звіряти бази даних земельного відділу Бережанської міської ради та Бережанської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Земля генерує податкові та неподаткові надходження для місцевих органів влади за такими основними статтями: податок на землю, орендна плата за комунальні землі, єдиний податок 4-ї групи спрощеної системи оподаткування, ПДФО, зокрема від отриманих від здачі в оренду паїв.

Одним із найважливіших питань, без якого не може бути й мови про максимальне освоєння податкової бази, є перегляд рішень про встановлення місцевих податків і зборів.

Основними джерелами надходжень бюджету громади були і залишаються ПДФО, єдиний податок, земельні платежі, акциз. Резерви росту є для кожного їх виду, але для цього потрібна злагоджена діяльність місцевої влади, контролюючих, фіскальних та правоохоронних органів, масова інформаційна кампанія серед населення, робота з суб’єктами підприємницької діяльності.

Ще одним ризиковим моментом місцевої фінансової політики є затвердження занижених планових обсягів у розрізі видів доходів при формуванні бюджету.

Це може мати такі негативні наслідки:

  • відсутність інформації про реальні надходження до бюджету не дає можливості максимально врахувати пріоритети розвитку громади та сформувати бюджет розвитку;

  • відбувається звичайне розпорошення понадпланових надходжень, спрямування їх на вирішення поточних питань, і як наслідок – в результаті не вистачає коштів на реалізацію проектів, пов’язаних із формуванням ефективної інфраструктури чи місцевих програм;

  • затвердження занижених показників та їх виконання і перевиконання впродовж року не стимулює місцеві органи влади до вжиття заходів із розширення податкової бази і залучення додаткових доходів до бюджету.


Дані для аналізу взято з відкритих джерел:

  1. Державний веб-портал бюджету для громадян https://openbudget.gov.ua/
  2. Офіційний сайт Бережанської міської ради http://berezhanymrada.gov.ua/
  3. Основні фінансові показники громад (інформаційно-аналітична панель) https://decentralization.gov.ua/news/13835
  4. Портал спроможності територіальних громад https://surl.li/rmhg