РОЗПОЧИНАЄМО НЕЛЕГКИЙ РІК

24 січня 2011 року відбулась IV сесія VI скликання Бережанської міської ради.
На даній сесії депутати затвердили план роботи Бережанської міської ради на 2011 рік, згідно з яким будуть вести чіткий контроль за діяльністю виконавчого комітету та всіх МКП. Навесні очікуємо прийняти гостей міста — побратима Ключборг. Також було розглянуто ряд бюджетних та земельних питань .
Проте найболючішим питанням сесії стало затвердження міського бюджету на 2011 рік. Банах Л.В. (головний бухгалтер міської ради) доповіла, що в умовах обмеженості фінансових ресурсів пріоритетним завданням бюджетної політики міста є реалізація питань соціального характеру, насамперед, забезпечення повної та своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, оплата енергоносіїв та фінансування інших захищених статей видатків. Наступний рік не прогнозує нічого доброго: по багатьох статтях видатки залишаються на рівні 2010 року, хоча витрати зростають. У деяких галузях фінансування недостатнє. Практично не передбачені капітальні видатки. Варто зауважити, що у схожій ситуації опинились багато міст України, адже проведено Податкову реформу, тому скоротились ряд місцевих податків і зборів, зокрема і ринковий. Загалом згідно розрахунків до мінімальної потреби поки що не вистачає 2080700 грн. Можливо, ці кошти знайдуться упродовж року шляхом перевиконання бюджету. Зараз доведеться вдатися до жорстокої економії та оптимізації витрат. Зокрема депутат Раєвський І.В. назвав призначені для міста кошти не бюджетом, а знущанням з територіальної громади міста. А голова планово – бюджетної комісії Кріль В.Т. навіть відмовлявся зачитувати рішення по даному запитанні.
Депутатам довелось прийняти бюджет, щоб не затримувати процесу діяльності державних установ міста, проте вони будуть звертатись у всі органи, які зможуть вплинути на зміну становища даної проблеми.
Розглянувши лист Бережанської МДПІ та в зв’язку з прийняттям Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VІ, керуючись ст. 10 Розділу 1 та ст. 266-268 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VІ та діючи на підставі п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бережанська міська рада вирішила встановити з 01 січня 2011р. на території Бережанської міської ради місцеві податки і збори згідно переліку:
  1.  
    1. Єдиний податок (Додаток 1)
    2. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.
    3. Збір за місця для паркування транспортних засобів.
1.4. Туристичний збір.
Єдиний податок встановлюється відповідно до Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва».

3. Затвердити Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.
4. Затвердити Положення про збір за паркування транспортних засобів.
5. Затвердити Положення про туристичний збір .
6 Вважати такими, що втратили чинність попередні рішення Бережанської міської ради стосовно місцевих податків і зборів.
Дане запитання також було причиною суперечок, зокрема депутат Костів Я.І. відстоював права працівників служби таксі, і завдяки йому ставка єдиного податку в даній галузі обсуговування становить не 200, а 150 грн.
Рішенням сесії міської ради затверджено:
- ставку земельного податку на 2011 рік в межах міста Бережани згідно нормативно грошової оцінки землі,
- ставку земельного податку на 2011 рік в розмірі 1,232 грн. за 1 кв.м за межею міста, згідно розрахунку:

ССхКДхКІ = СП,

де 0,77 Х 1,6 Х 1,0 Х = 1,232
СП – ставка земельного податку;
СС – ставка земельного податку (грн. за 1 кв.м), встановлена ст.275 Податкового кодексу України;
КД – коефіцієнт диференціювання ставки земельного податку (значення в межах від 1 до 2) встановлюються радою;
КІ – коефіцієнт індексації визначений Законом України «Про Державний бюджет» на відповідний рік.
Депутатам Бережанської міської ради стало відомо, що готується до розгляду Верховною Радою України проект Закону «Про внесення змін до Земельного Кодексу України (щодо посилення контролю держави за розпорядженням землями держаної власності у межах населених пунктів)».
Така ситуація не може не насторожувати громадськість, зокрема депутатів місцевих рад, оскільки прийняття цього Закону порушуватиме ст.142 Конституції України – право органу місцевого самоврядування на розпорядження землями населеного пункту. Крім того запропонований законопроект буде суперечити Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року та Європейській хартії місцевого самоврядування, яку Україна ратифікувала ще 15 липня 1997 року.
Громадськості є добре відомими негативні факти, які супроводжують справи з фактично одноосібними розпорядженнями землями чиновниками виконавчої влади. Вважаємо, що передача функції розпорядження землями від представницького органу до окремого виконавчої влади призведе до непрозорого надання землі, хаосу у забудові населених пунктів та нового витка корупції. Депутати Бережанської міської ради висловили свою стурбованість спробам обмежити права місцевого самоврядування. Тому подали письмову вимогу зняти з розгляду вказаний законопроект як недемократичний і недоцільний Президенту України В.Януковичу, Голові Верховної Ради України В.Литвину, Прем’єр-міністру України М.Азарову, а також копію Президенту Європейського Парламенту Єжи Бузеку.
Крім цього депутати міської ради одноголосно підтримали звернення міського голови В.Я.Музички, голови районної ради В.Р.Німка, голови Бережанської районної держадміністрації Я.М.Триньки до Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова, копію – до голови Тернопільської обласної державної адміністрації В.А.Хоптяну. В даному зверненні органи місцевого самоврядування просять доручити Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України при розподілі коштів, передбачених на збереження архітектурної спадщини в заповідниках, виділити у 2011 році 300 тис.грн. на проектні роботи та 2, 5 млн. грн. на протиаварійні роботи і тим самим зберегти Ратушу – памятку архітектури національного значення.
Рішенням сесії з числа депутатів було створено тимчасову контрольну комісію(голова комісії – В.П.Зорик) по проведенні інвентаризації майна територіальної громади міста Бережани. Про звіт комісії буде повідомлено додатково.

КВЕД

Назва виду підприємницької  діяльності

Ставки

1

01.1

Рослинництво

100

2

01.23.0

Розведення свиней

200

3

01.41.0

Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту

-

4

-

Оранка городів трактором

50

5

-

Надання послуг комбайном

200

6

02.01.1

Лісівництво та лісозаготівлі

200

7

02.02.0

Надання послуг  у лісовому господарстві

200

8

05.01

Рибальництво; надання послуг у рибальстві

200

9

14.2

Добування піску та глини

200

10

15.13.0

Виробництво м’ясних продуктів

200

11

15.33.0

Перероблення і консервування овочів та фруктів, не віднесених до інших групувань

200

12

17.54.0

Виробництво текстильних виробів не віднесених до інших групувань

200

13

20

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

200

14

22.11

Видання книг

50

15

22.12

Видання газет

100

16

22.15.0

Інші види видавничої діяльності

50

17

22.2

Поліграфічна діяльність та пов’язані з нею послуги

100

18

26.26.0

Виробництво вогнетривких керамічних виробів

80

19

26.40.9

Виробництво інших будівельних виробів з глини

100

20

26.52.0

Виробництво вапна

200

21

26.61.0

Виробництво виробів з бетону для будівництва

200

22

31.10.03

Монтаж електродвигунів, генераторів і трансформаторів

150

23

-

Ремонт і технічне обслуговування двигунів та трансформаторів

150

24

36.1

Виробництво меблів

200

25

45.41.0

Штукатурні роботи

200

26

45.42.0

Столярні та теслярські роботи

200

27

45.44.0

Малярні роботи

200

28

45.44.1

Роботи зі скління

120

29

45.45.0

Інші роботи з завершення будівництва

200

30

50.10.3

Посередництво в торгівлі автомобілями

200

31

-

Вулканізація камер

100

32

50.30.2

Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям

200

33

51.1

Посередництво в оптовій торгівлі

200

34

51.18.0

Посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами

200

35

51.19.0

Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту

200

36

51.38.0

Оптова торгівля іншими продуктами харчування

200

37

51.4

Оптова торгівля непродовольчими споживчими товарами

200

38

51.53.1

Оптова торгівля деревиною

200

39

51.53.2

Оптова торгівля будівельними матеріалами

200

40

52.11.0

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту

200

41

-

Торгівля в магазинах міста

200

42

-

Торгівля в кіосках міста

200

43

-

Торгівля в магазинах у селі

200

44

-

Торгівля в кіосках у селі

100

45

-

Торгівля у селах району, які налічують до 50 дворів

60

46

-

Торгівля з лотка шкільним приладдям у приміщенні школи

50

47

52.12.0

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту

200

48

52.2

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах продовольчими товарами

200

49

52.24.1

Роздрібна торгівля хлібом і хлібобулочними виробами

200

50

52.27.2

Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами

200

51

52.3

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах фармацевтичними, медичними, косметичними та парфумерними товарами

200

52

-

Торгівля ветеринарними медикаментами

200

53

-

Торгівля засобами захисту рослин та насінням

200

54

52.41.0

Роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами

200

55

52.41.1

Роздрібна торгівля тканинами

200

56

52.42.0

Роздрібна торгівля одягом

200

57

52.42.1

Роздрібна торгівля одягом, включаючи спортивний

200

58

52.43.1

Роздрібна торгівля взуттям

200

59

52.44

Роздрібна торгівля меблями й товарами для дому

200

60

52.44.1

Роздрібна торгівля меблями

200

61

52.44.2

Роздрібна торгівля побутовими товарами

200

62

52.44.9

Роздрібна торгівля іншими товарами для дому

200

63

52.45.0

Роздрібна торгівля електродами. Радіо- та телеапаратурою

200

64

52.45.1

Роздрібна торгівля електропобутовими приладами

200

65

52.45.2

Роздрібна торгівля радіотелевізійними товарами

200

66

52.46.0

Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом

200

67

52.47.0

Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами

200

68

52.47.1

Роздрібна торгівля книгами

100

69

52.47.3

Роздрібна торгівля канцелярськими товарами

200

70

52.48

Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах іншими непродовольчими товарами

200

71

52.48.1

Роздрібна торгівля офісними та комп’ютерним устаткуванням

200

72

52.48.2

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами

200

73

52.48.4

Спеціалізована роздрібна торгівля споживними товарами, риболовними снастями, туристським інвентарем, човнами та велосипедами

200

74

52.48.6

Спеціалізована роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добрими, домашніми тваринами та кормами для них

200

75

52.48.9

Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не віднесеними до інших групувань

200

76

-

Роздрібна торгівля з лотків та на ринках

150

77

52.62.0

Роздрібна торгівля з лотків та на ринках

200

78

52.62.1

Роздрібна торгівля з лотків

200

79

52.62.2

Роздрібна торгівля на ринках

200

80

52.63.0

Роздрібна торгівля поза магазинами, не віднесена до інших групувань

200

81

52.71.1

Ремонт взуття

200

82

52.72

Ремонт побутових електричних товарів

150

83

52.72.1

Ремонт радіотелевізійної, аудіо- та відеоапаратури

200

84

52.73.1

Ремонт годинників

100

85

52.74.1

Ремонт і перероблення одягу

150

86

55.10.0

Діяльність готелів

200

87

55.12.0

Готелі без ресторанів

200

88

55.30.1

Діяльність ресторанів

200

89

55.30.2

Діяльність кафе

200

90

55.40.0

Діяльність барів

200

91

55.51.2

Діяльність шкільних їдалень і кухонь

50

92

55.52.0

Послуги з постачання готової їжі

100

93

60.22.0

Діяльність таксі

150

94

60.23.0

Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту

200

95

60.24.1

Діяльність автомобільного вантажного транспорту

200

96

63.40.0

Організація перевезення вантажів

200

97

67.13.2

Фінансові консультації

200

98

67.20.0

Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

200

99

70.20.0

Здавання в оренду власного нерухомого майна

-

100

-

Оренда нерухомого майна житлового призначення

50

101

-

Оренда нерухомого майна нежитлового призначення

200

102

71.10.0

Оренда автомобілів

200

103

72.10.0

Консультування з питань інформатизації

200

104

72.2

Розроблення програмного забезпечення та консультування в цій сфері

200

105

72.30.0

Оброблення даних

200

106

72.40.0

Діяльність, пов’язана з банками даних

200

107

72.50

Ремонт і технічне обслуговування офісної та електронно-обчислювальної техніки

200

108

72.60.0

Інша діяльність у сфері інформатизації

200

109

74.11

Діяльність у сфері права

200

110

74.11.1

Адвокатська діяльність

200

111

74.12.0

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту

200

112

74.14.0

Консультування з питань комерційної діяльності та управління

200

113

74.20.1

Діяльність у сфері інжинірингу

200

114

74.40.0

Рекламна діяльність

200

115

74.81.0

Діяльність у сфері фотографії

-

116

74.83.0

Секретарські послуги, послуги з перекладу та експедиторська робота

150

117

74.85.0

Надання секретарських послуг та послуг з перекладу

200

118

80.4

Інші види діяльності у сфері освіти

50

119

85.12.0

Медична практика

200

120

85.13.0

Стоматологічна практика

200

121

85.14.0

Інша діяльність у сфері охорони здоров’я людини

200

122

-

Ремонт і технічне обслуговування медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування

100

123

85.20.0

Ветеринарна діяльність

100

124

92.34

Інша видовищно-розважальна діяльність

200

125

92.7

Діяльність у сфері відпочинку та розваг

200

126

93.0

Надання індивідуальних послуг

200

127

93.02.0

Надання послуг перукарнями та салонами краси

-

128

-

Чоловіча перукарня

200

129

-

Жіноча перукарня

200

130

93.03.0

Організація поховань та надання пов’язаних з ними послуг

200

131

93.05.0

Надання інших індивідуальних послуг

-

132

-

Дитяче дозвілля

60

133

-

Послуги плаваючими засобами

100

134

-

Землевпорядочні та земле оціночні роботи

200

135

-

Монтаж та обслуговування систем охоронної і пожежної сигналізації та реалізація матеріалів цих систем

200

136

-

Розповсюдження державних лотерей

200

137

-

Монтаж обладнання супутникового та кабельного телебачення

200

138

99.9

Інші види діяльності

-

139

-

Заготівля склотари

100

 
Прес-служба міської ради