ДО ВІДОМА МЕШКАНЦІВ МІСТА

Бережанська міська рада повідомляє, що рішенням виконкому затверджено тарифи на послуги з утримання будинків споруд та прибудинкових територій на території Бережанської міської ради:

РІШЕННЯ від 02 червня 2011 р. №180 ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ Бережанської міської ради Тернопільської області

Про встановлення тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на території Бережанської міської ради

Розглянувши подані Бережанським міським комунальним підприємством «Господар» розрахункові матеріали, що розроблені відповідно до “Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій” затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 529 від 20.05.2009 року, враховуючи пропозиції, викладені в експертному висновку головного управління економіки Тернопільської ОДА від 20.04.2011 року, протоколи громадських слухань щодо тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, керуючись Законами України “Про житлово-комунальні послуги” і “Про місцеве самоврядування”, виконавчий комітет Бережанської міської ради

В И Р І Ш И В:

1.       Встановити побудинкові тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на будинки, об’єднані в групи відповідно до технічних параметрів згідно із затвердженим класифікатором ( додаток 1).

2.       Затвердити порядок нарахування плати на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ( додаток 2 ).

3.       Затвердити перелік і структуру собівартості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (додаток 3).

4.       Затвердити періодичність та строки виконання робіт при наданні послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій (додаток 4).

5.       Затвердити класифікатор груп житлових будинків, належних територіальній громаді м. Бережани (додаток 5).

6.       Затвердити перелік будівель, що перебувають у незадовільному технічному стані (ветхі та аварійні) додаток 6.

7.       Затвердити перелік мансардних, підвальних та півпідвальних квартир в будинках, належних територіальній громаді м. Бережани (додаток 7).

8.        МКП «Господар» інформувати населення щодо відповідності якості житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам.

9.       З моменту прийняття цього рішенням втрачає чинність рішення Бережанської міської ради № 863 від 18.03.2008 року «Про встановлення тарифу на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій на території Бережанської міської ради».

10.   При застосуванні тарифів - нарахування податку на додану вартість здійснювати у відповідності до Податкового кодексу України.

11.   Дане рішення набирає чинності з дня опублікування в місцевих засобах інформації.

12.   Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу архітектури, містобудування і житлово-комунального господарства Халупника З.О.

13.   Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету оприлюднити дане рішення в місцевих засобах інформації та в мережі Інтернет – сайту міської ради .

Міський голова  МУЗИЧКА В.Я.

 

 

 

 Додаток № 5

К Л А С И Ф І К А Т О Р

груп житлових будинків, належних територіальній громаді м. Бережани

станом на 01.06.2011 р
 
  .